Hem

- Med fokus på kunden !

Vad gör vi?Traditionella elinstallationer  • Av Elsäkerhetsverket auktoriserat elinstallationsföretag


  • Behörighet alla elinstallationer upp till 1000 VAC & 1500 VDC


  • Skräddarsydd företagsförsäkring inom elinstallationer


  • Kontroll före idrifttagning och dokumentation enl SS 436 40 00

Du vet väl att du kan kolla din elektriker enkelt på Elsäkerhetsverkets hemsida.